Eesti Reisibussid

Tegutses 2010 - 2021

Print Friendly, PDF & Email

Kuidas kasutada Maakonnaliinidel JUHIKAARTI, kui liinipikkus on alla 50 km

Maanteeamet vastab:
Maakonna liinide teenindamisel peab bussijuht kasutama sõidumeerikus juhikaarti. Vastavalt liiklusseadusel par. 131 lõige 2.1. on sõidumeeriku kasutamine kohustuslik sõidukitel mis on esmaregistreeritud alates 01.05.2006 ning mida kasutatakse käesoleva seaduse par. 130 lõikes 13 nimetatud sõitjateveol.

Alla 50 km pikkustel liinidel juhikaardile salvestatud töö ja puhkeaja kontrollimisel vaadatakse liiklusseaduse 130 lõike 13 täitmist.

OUT režiimis töötavas sõidumeerikus peab juhikaart olema siiski sõidumeerikusse sisestatud.
OUT reziimi valikul salvestatakse juhikaardile andmed töö ja puhkeaja kohta, kuid sõidumeerik lisab EU määruse 561/2006 artikli 3 ja 13 kohase erandi alla kuulumise.

ERANDI ALLA kuulumist peab JUHT suutma tõendada.

Tõendamiseks peab kontrollijale olema esitatud sõiduplaan. Soovitavalt igapäeva lõpus täiendmärkega väljaprinditud tšekil - kui sõiduplaanid on igapäevaselt erinevad.

Kui viimsel 28 päeval on "tõendamisel" puudujääke - loetakse see ilma kaardita sõitmiseks.

ILMA KAARDITA maakonnaliinide teostamine kvassifitseeritakse ikkagi kaardita sõidu alla. (Seega on see rikkumine).

NB! Kui kalendripäeval on vaja sõita pikemat kui 50 km - siis ei tohi "OUT" reziimi üldse kasutada!

 

Eesti Reisibussid MTÜ lisab:

Kokkuvõttes: Lisadokumentatsioonita on kõige õigem sõita siiski juhikaardiga. 


JUHIKAARDIGA OUT reziimis annab õiguse teha katkematu pausi 30 või 45 minutiline paus peale 6 tunni töötamist. (Roolimine + muud tööd + valmisoleku aeg)
Kui juht töötab päevas üle 9 tunni, tuleb 6 tunni järel võtta välja 45 minutit pausi (mida ei tohi poolitada!)

Bussijuhi tööpäev kestab 24 tundi, juhi kaardi sõidukisse panemise hetkest. Tööpäeva lõpetab vähemalt 9 või 11 tunnine paus, mis peab jääma 24 tunni sisse! 9 tundi tohib paus olla 3 korda kalendrinädalas või siis, kui on päeval tehtud 3 tundi katkematu paus!