Eesti Reisibussid

Tegutses 2010 - 2021

Print Friendly, PDF & Email

Mitmed bussijuhid on hädas teadmisega – millal kasutada JUHIKAARTI ja millal mitte. Vastus on lihtne. Juhikaarti ei pea kasutama, siis kui sõidad LINNALIINI. Kõikidel teistel juhtudel peab kasutama.

On ka arvamus et võib panna sisse JUHIKAARDI ja siis sätestada sõidumeerik OUT režiimi. Tõesti nii saab ja siis kontrollija ei näe sinu ROOLIMISE aega.

Tegelikult on nii, et kui on OUT – siis on OUT, see tähendab et sõitusid tehakse ilma juhikaardita kui juhikaart pannakse sisse, siis on normaalne sõit. Sellist kombinatsiooni ei ole olemas - kui pannakse sisse JUHIKAART ja siis keeratakse OUT.

Parim viis ära tunda, mis on linnaliin – on võtta lahti peatus.ee ja kui seal on liin tähistatud PUNASE bussiga, siis see on linnaliin.

Näiteks Haapsalus sõidab buss number 3 samuti ainult Haapsalu linnas ja ei lähe isegi asulast välja. Kuid tegelikult on see MAAKONNALIIN ja seal peab kasutama JUHIKAARTI.

Erandina võivad busse OUT režiimis kasutada ka töökoja spetsialistid, kinnisel territooriumil ima reisijateta bussi remontimiseks.

Tõsi - on mitmeid koolitajaid sealhulgas ka AUTOSERT, kes õpetab et lühikesi liine sõitvad maakonna liinid võiksid kasutada võimalust, kus panevad JUHIKAARDI sisse ja siis keeravad OUT. Mõeldud on siis lahendust selliseks juhuks, et siis ei pea pausi 45 minutit või 15 + 30 minutit tegema 4,5 rooli aja järel. Vaid tuleks võtta paus ales 6 tunni järel. Selline võimalus tõesti on olemas, seda saaks tehniliselt teha. Aga Transpordiseaduses on sõnaselgelt öeldud "Juhikaardi kasutamisest on vabastatud "linnaliinid".

Näiteks PÄRNUS sõidab üks bussijuht kord linnaliini ja siis maakonna liini. Siin on tõesti see libe koht, et kui ta sõidab LINNALIINI, siis teeb seda ilma kaartita ja kui sõidab maakonna liini - siis kaardiga.

Tegelikult ta peaks kaarti ka siis kasutama kui ta seda teeb samal päeval, kuid see jääb juba puhtalt juhi aususe taha, seda kontrollida ei saa.