Eesti Reisibussid

Tegutses 2010 - 2021

Print Friendly, PDF & Email

JUHIKAARDI SISESTAMINE

Enne kui juht sisestab juhikaardi sõidukisse - peab ta olema veendunud, et tal on kindlasti minimaalselt tehtud 9 tundi PAUSI.
Juhikaardi sisestamine sõidukisse on "TÖÖ TEGEMINE" ja see toiming katkestab automaatselt puhkeaja.

Juhikaardi sisestamisel tuleb kindlasti märkida eelnevad tegevused "VOODI", sest hiljem tagant järgi seda teha ei saa!

Peale eelmisi tegevusi tuleb kindlasti valida õige riik, EESTI - kus juhtimine algab. Paljudel sõidumeerikutel on riikide nimekirjas ka Euroopa - seda valida ei tohiks, tuleks ikka valida kongreetne riik EST (Eesti) jne.

DOKUMENDID

Kui juht alustab sõitmist - peab ta olema veendunud, et tal on kontrollijale kõik vajalikud dokumendid kaasas!

* Tehniline pass
* Volitus - volitusel peab olema märgitud minuti täpsusega volituse algus ja lõpp - kui lõppu ei ole siis võib olla ka "tähtajatu"
Volitus on oluline selletõttu, et volituse kehtivuse ajal vastutab juht, juhid täies ulatuses kõikide rikkumiste üle - mis bussiga tehtud on. S.H. ka kaardita sõitmine!
* Töösuhte tõend - näiteks tööleping või märge, et tööleping on olemas!

Kui viimase 28 päeva jooksul on olnud pisirikkumisi - siis peavad ka need tõendatult olema "kohe" kontrollijale "põjendusega" näidata. Kui juht teab, et tal on olnud pisirikkumine - siis peab ta selle päeva väljavõtte printima ja käsitsi lisama rikkumise tekitanud põhjuse "palju rahvast", "liiklusummik" - midagi lühidat ja asjalikku, mis põhjustas kõrvalekalde.

Kui kontrollija tuleb sõidukit kontrollima - siis peab olema juhi kaart sõidukis "muud tööd" asendis. Kontrollija reeglina ise kontrollimiseks võtab kaardi välja või palub seda teha enda juuresolekul.

Kontrollija võib kuriteoks nimetada olukorda, kus juhil on kogemata ligipääs mõne teise juhi juhikaardile, ei ole juhtimas. Seega kui näiteks paarimees täna tööl ei ole ja on oma juhikaardi kogemata bussi unustanud, siis tuleb see niimoodi ära peita, et see ei satuks kontrollija silmade ette! Liigse juhikaardi juhi käsutuses olemist saab nimetada "raskeks rikkumiseks"!

Kontrollija võib paluda sul välja printida tänane päev! Siis sa pead seda tegema. Kontrollimise hetkel peab olema printeris piisavalt paberit - sest paberi puudumine on "raske rikkumine!"

Kui kontrollija tuleb sind kontrollima 45 minutilise pausi ajal - siis pead talle teavitama, et on "paus" ja sa ei tohi sõidukiga tegeleda. Sellisel juhul ootab kontrollija 45 minuti lõppemiseni ja alustab siis kontrollimisega, siinkohal ongi hea mainida, et 15, 30, 45 minutiliste pauside ajal ei tohiks juht üldse bussis olla - või kui on, siis kindlasti mitte roolitaga vaid puhkeasendis, mõnel reisija istmel.

KALENDER

Veokorraldaja peab kõikide oma sõidukitega sõitnud juhtide andmeid säilitama 360 päeva (1 aasta)
Veokorraldaja peab kõikide oma sõidukitega sõitnud juhtide kaardid maha laadima hiljemalt 60 päeva jooksul!
Juht peab oma sõidukikaardi andma mahalaadimiseks veokorraldajale 28 päeva jooksul. Kui juht töötab mitme veokorraldaja sõidukiga, peab ta oma kaardi mahalaadimiseks kõigile esitama!

JUXJuht peab teadma - viimase 4 kuu tehtud töötundide arvu (juhtimine, muud tööd, valmisolek [rool, haamer, ümbrik]) - või täpsemalt ta peab täpselt teadma, viimase 4 kuu ühe nädala keskmise töötundide arvu. Oluline on see, kas see on suurem kui 48 tundi või väiksem!

 

Juht vastutab oma rikkumiste eest viimase 4 nädala jooksul (ehk 28 päeva). Kui juhi kaardil ilmneb pisirikkumisi - siis osadel riikidel (Poola, Belgia, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal ...) on õigus vaadata rikkumisi tagasiulatuvalt kuni 60 päeva - et näha "korduvust".

Näiteks kui juht on tõendiga tõendanud, et ületas 9 tunnist juhtimise aega 20 minutit - pannud juurde märke "liiklusummik", siis sellist rikkumist ei tohiks olla viimase 60 päeva jooksul süstemaatiliselt!

TÖÖAEG

Juht peab teadma vähemalt 3 nädalat ette oma puhkepäevi!
Kui juhi töögraafik on arvestuste järgi "valesti", peab veokorraldaja selle muutma - sest juht ei tohi minna sõitu valesti prognoositud graafikuga.

Juht tohib järjestikuliselt tööd teha 6 päeva nädalas! Tööpäevaks loetakse ka seda päeva, kui juht näiteks 1 minutiks sisestas sõidukisse kaardi, et seda kontrollida!

Juht peab puhkama ühes kalendrinädalas (E-R) vähemalt 24 tundi (eeldusel et eelmisel nädalal on tal puhatud vähemalt 45 tundi)

Juht peaks puhkama teises nädalas vähemalt 45 tundi, kui tal eelmine nädal oli 24 tunnine puhkus.
Kui juht on kahel järjestikulisel nädalal puhanud ainult 24 tundi - siis kolmandal nädalal ta peab võtma välja kompensatsiooniga järjestikulise puhkuse 45 + 24 tundi = 69 tundi.

Kui 45 tundi puhkeaeg satub kogemata nädalavahetusele pühapäev ja esmaspäev - siis peab juht saama eelmisel või järgmisel nädalal täiendavalt 24 tundi pausi!