Eesti Reisibussid

Tegutses 2010 - 2021

Print Friendly, PDF & Email

IGA BUSSIJUHT peab tõendama kontrollijale mida ta tegi viimase 28 päeva jooksul. Üldjuhul on selleks JUHIKAART, kuhu juht märgib käsitsi vahetult enne sõidu algust oma PUHKAMISE. Kui aga juht ei kasuta JUHIKAARTI või sõidab peamiselt analoog sõidumeeriku bussidega - siis on võimalus BUSSIFIRMAL tõendada juhi tegevust vastava tõendi abil.

 Igal BUSSIFIRMAL peab olema VEDUDE EEST VASTUTAV ISIK, sellel isikul ja BUSSIFIRMA JUHATUSE LIIKMEL on õigus oma juhile väljastada (bussifirma vastutusel) TÕEND TEGEVUSTE KOHTA.

puhkusetoend
Aktsepteeritavad põhjendused on:
(14) HAIGUS - Kui BUSSIFIRMA on kindel, et juht oli viimase 28 päeva jooksul HAIGE
(15) PÕHIPUHKUS, (16) PUHKUSEL VÕI PUHKEPAUSIL
- Kui BUSSIFIRMA on kindel et juht oli viimased 28 päeva puhkusel ja ei tegelenud puhkuse ajal juhtimisega!
(17) JUHTIS SÕIDUKIT ... - Kui bussijuht ei sõitnud JUHIKAARDIGA või sõitis näiteks kuni 9 kohalise bussiga või autoga (või mis iganes muu sõidukiga). Näiteks kui juht sõidab "linnaliini", kus ei ole JUHIKAART nõutav - ka see kuulub siia alla!
(18) TEGELES MUUDE ÜLESSANNETEGA - Kui juht tegeleb ettevõttes peamiselt muude töödega, kui juhtimisega ja juhtimine on talle "ajutine" tegevus.
(19) OLI KÄTTESAADAV - Näiteks juht on pensionär ja istub peamiselt kodus - kuid nüüd tuli sõit peale!

Arvestama peab olukorraga - et kui juhil on näiteks JUHIKAART ja ta on seda puhkuse ajal kasvõi korra kasutanud (näiteks konkurendi juures), siis on antud tõendi väljastamine "RASKE RIKKUMINE", mille eest karistatakse peamiselt BUSSIFIRMAT, kes tegevuste tõendi väljastab, sest BUSSIFIRMA peab olema enne juhi väljasaatmist veenunud et juhil pole rikkumisi või sõite olnud!

Tõendit üldjuhul ei saa väljastada töövõtulepinguga juhtidele, kes töötavad põhikohaga teises BUSSIFIRMAS.
Kui tõendamine ei ole täies ulatuses võimalik - siis võib tõendada ka osaliselt, aga puuduoleva osa peab juht ise tõendama!

Tüüpilised vead:

Jälgige et kõik kuupäevad ja kellaajad oleksid korrektsed. Näiteks tõendit ei saa välja anda "tulevikku", ehk täna antakse tõend välja et juht puhkas homseni!
Koht peab olema LINNA täpsusega - lihtsalt EESTI jääb väheks!
Ajavahemik peab olema minuti täpsusega!
Puhkus ei saa lõppeda sellel kalendripäeval - mil juht välja sõidab! Näiteks sõidab täna hommikul kell 07:00 välja, siis puhkus lõpeb eelmise päeval kell 24:00 ja kella 00:07:00 peab juht ise tõendama, oma mitte juhtimise!

KOKKUVÕTTES:

Kui BUSSIFIRMA ei saa oma juhi eest pead pakule panna - siis on lihtsam see tõend väljastmata jätta!

 

KÕIK TÕENDID LEIAB SIIT (VASTAVAS KEELES)

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_et

Tõend võib olla väljastatud - mis iganes euroopa keeles (s.h. eesti keeles), võib valida ka inglise keelse tõendi, kuna kõik tõendid on ühesugused.