Eesti Reisibussid

Tegutses 2010 - 2021

Print Friendly, PDF & Email

AUTOJUHILOAD

ÕPPEAEG
Alates 01.02.2020 muudeti Autojuhi lubade tegemise korda:
B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algtaseme koolitus peab kestma minimaalselt neli nädalat (lähtudes autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel).
Õppija peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi.

TEOORIAEKSAM
Teooriaeksamil on kokku 40 küsimust - millele peab vastused leidma 30 minuti jooksul.
Igal küsimusel on ainult 1 õige vastus.

30 küsimust on liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel. Nendele küsimustele võib teha kuni 5 viga.
10 küsimust on liiklusohutuse kohta, mis kirjeldavad reaalseid liiklusohte, kus võib viga saada või hukkuda. Nendest küsimustest või olla maksimaalselt 1 viga.

Kõik 40 küsimust on pikitud valikulselt segamini!

Teooeria eksamile võib end registreerida kohe, kui autokoolis on teoreetiline osa läbitud. Seega ei pea enam ootama, millal sõiduosa läbitud saab.
Teooria eksami tulemus kehtib 12 kuud. Selle aja jooksul tuleb sooritada ka sõidueksam.

SÕIDUEKSAM
Sõidueksami nõutud kolm harjutust tuleb sooritada 10 minuti jooksul. (korduskatsete arv ei ole piiratud)
Eksam loetakse mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestava vea või ei soorita harjutust selleks ettenähtud aja jooksul.
Eksamineeerija teeb isikliku otsuse lähtudes sellest, kas eksamineeritav jälgis liiklusreegleid ning sõitis ohtult.

Kokku kestab sõidueksam 75 minitit. Sinna sisse kuulub sissejuhatus ja kokkuvõte. Eksami sisse käib umbes 15 minutit asulavälist sõitu.

Kui kukkusid eksamilt läbi, siis võta e-teenindusest eksamikaart, vaata mis läks valesti ja õpi ning harjuta.