Eesti Reisibussid

Teie busside kodu juba 8 aastat!

Print Friendly, PDF & Email

TÕEND TEGEVUSTE KOHTA ehk PUHKUSETÕEND

 

Tõendi tegevuste kohta (rahvakeeles "puhkusetõend") võib väljastada bussijuhile veokorraldaja (ettevõte kellega on bussijuhil sõlmitud tööleping) juhul, kui juht on ettevõttes töötanud vähemalt 28 päeva. Teatud juhtudel peab bussijuhil oma aja kasutamise tõestamiseks omama spetsiaalset Euroopa Komisjoni otsuse kohaselt vormistatud tõendit.

 

BUSSIJUHI MITTETÖÖTAMISE tõendi vorm - EESTI KEELES
Eesti keeles väljastatud tõend on kehtiv kogu Euroopa liidus, kuid soovitavalt riigist välja sõitmiseks kasutada siiski inglise keelset vormi!

BUSSIJUHI MITTETÖÖTAMISE TÕEND vorm - INGLISE KEELES

 

Tegevuste tõendile on lisaks oluline näidata kontrollisikule "töölepingut, mille kehtivus on vähemalt 28 päeva."

 

Veokorraldajal on võimalus tõestada bussijuhi muid tegevusi:
- haiguspuhkust
- põhipuhkust
- puhkust või puhkepausi
- sõitmist muu sõidukiga, mis ei kuulu määruse (EÜ) nr 561/2006 ega AERT kohaldamisalasse
- tegelemist muude ülessannetega
- "oli kättesaadav" kuid siiski ei juhtinud sõitkit.

 

NB!
- Tuleks jälgida et veokorraldajal ei ole õigus tegevuse tõestamist tõendada enne töölepingu algust!
- Igal juhul peab olema bussijuhil vähemalt 28 päeva ette näidata juhtimistegevus või tegevusetus!
- Kui toiminud on kontrollimine, siis peab kindlasti säilitatud olema viimase kontrollija dokumentatsioon (sõidumeerik Politseitöötaja pitsatiga), reeglina sellest tahapoole kontrollijad enam ei kontrolli (aga olemas peavad olema ikka!)

BUSSIDE TELLIMINE

Meil on lehel 61 külalist ja 0 liiget