Eesti Reisibussid

Teie busside kodu juba 8 aastat!

 • 2001 Man Lion (49) Aim

  2001 Man

 • 2006 Kravtex (MKR Buss)

  2006 Kravtex

 • 2009.05 Scania (Kurre)

  2009.05 Scania

 • 2007 Scania Irizar K420 (53) HG Kurre

  2007 Scania

 • 2003 Vanhool (Willreisid)

  2003 Vanhool

 • 2009 Irizar (54) Kalle Bussid

  2009 Scania

er arvutiabi

Eesti Reisibussid MTÜ pakub oma partneri JUXCOM-iga koostöös täiendavat teenust arvutiabi.
Arvutiabi on teenus, mille käigus te saate meie arvutitehniku kutsuda oma ettevõtte kontorisse või koju. Arvutiabi saab tellida ka kaubabi korras üle Eesti.

 

TEENUSE MAKSUMUS
Teenuse hind koosneb väljakutsest + teenuse põhimaksumusest + täiendavad arvutid või täiendav tööaeg!

ARVUTIABI PÕHITASU

Arvutiabi kliendi juures (üks arvuti, tööaeg kuni kolm tundi) 25,00€

VÄLJAKUTSETASU (VÄLJAKUTSE SÕIDUAUTOGA)
Väljakutsetasu on ainult kliendijuurde sõitmine 0,25€/km.

Lisaarvuti:
Kui põhiaja jooksul jõuab ka üle vaadata teie lisaarvuti, siis lisandub 5,00 €

Lisatund:
Kui põhiajast jääb puudu, siis võib lisanduda lisatunnitasu 5,00/tund