Eesti Reisibussid

Teie busside kodu juba 8 aastat!

 • 1995 Daf (Koitvedu)

  1995 Daf

 • 2006 Kravtex (MKR Buss)

  2006 Kravtex

 • 2008 Temsa (RN Reisid)

  2008 Temsa

 • 2001 Scania (Udumäe)

  2001 Scania

 • 2004 Neoplan (Aim)

  2004 Neoplan

 • 2011 Mercedes-Benz (Tehtal)

  2011 Mercedes-Benz

er arvutiabi

Eesti Reisibussid MTÜ pakub oma partneri JUXCOM-iga koostöös täiendavat teenust arvutiabi.
Arvutiabi on teenus, mille käigus te saate meie arvutitehniku kutsuda oma ettevõtte kontorisse või koju. Arvutiabi saab tellida ka kaubabi korras üle Eesti.

 

TEENUSE MAKSUMUS
Teenuse hind koosneb väljakutsest + teenuse põhimaksumusest + täiendavad arvutid või täiendav tööaeg!

ARVUTIABI PÕHITASU

Arvutiabi kliendi juures (üks arvuti, tööaeg kuni kolm tundi) 25,00€

VÄLJAKUTSETASU (VÄLJAKUTSE SÕIDUAUTOGA)
Väljakutsetasu on ainult kliendijuurde sõitmine 0,25€/km.

Lisaarvuti:
Kui põhiaja jooksul jõuab ka üle vaadata teie lisaarvuti, siis lisandub 5,00 €

Lisatund:
Kui põhiajast jääb puudu, siis võib lisanduda lisatunnitasu 5,00/tund