Eesti Reisibussid

Teie busside kodu juba 8 aastat!

 • 2005 Vanhool T915 (50) Algera

  2005 Vanhool

 • 1997 Scania (Highwayriders)

  1997 Scania

 • 2006 Kravtex (MKR Buss)

  2006 Kravtex

 • 2006 Volvo (T.A. Bussid)

  2006 Volvo

 • 2007 Scania Irizar K420 (53) HG Kurre

  2007 Scania

 • 2004 Vanhool 911SH2 (38) Aim

  2004 Vanhool

er arvutiabi

Eesti Reisibussid MTÜ pakub oma partneri JUXCOM-iga koostöös täiendavat teenust arvutiabi.
Arvutiabi on teenus, mille käigus te saate meie arvutitehniku kutsuda oma ettevõtte kontorisse või koju. Arvutiabi saab tellida ka kaubabi korras üle Eesti.

 

TEENUSE MAKSUMUS
Teenuse hind koosneb väljakutsest + teenuse põhimaksumusest + täiendavad arvutid või täiendav tööaeg!

ARVUTIABI PÕHITASU

Arvutiabi kliendi juures (üks arvuti, tööaeg kuni kolm tundi) 25,00€

VÄLJAKUTSETASU (VÄLJAKUTSE SÕIDUAUTOGA)
Väljakutsetasu on ainult kliendijuurde sõitmine 0,25€/km.

Lisaarvuti:
Kui põhiaja jooksul jõuab ka üle vaadata teie lisaarvuti, siis lisandub 5,00 €

Lisatund:
Kui põhiajast jääb puudu, siis võib lisanduda lisatunnitasu 5,00/tund